Simpanan Saham

Simpanan Saham adalah simpanan anggota yang bersifat wajib dan tidak dapat diambil apabila masi aktif menjadi anggota koperasi.

  • Anggota Wajib menyetor Simpanan Wajib setiap bulan.
  • Besarnya Simpanan Wajib adalah Rp. 40.000,-
  • Simpanan Saham ini akan mendapat balas jasa dari lembaga.
  • Jasa Simpanan Saham adalah 6 % per tahun.